Cuadro médico: Plus


Dr. Cisneros Antó, José Luis

Especialidades del facultativo:

  • Pneumología

Ptge. de la Terra Alta, 4-6, bxs. 08192 Sant Quirze del Vallès(Clinimèdic Assistencial)
93 721 62 62
Como llegar
Pedro i Pons, 1 08195 Sant Cugat del Vallès(IDCSalud Hospital General de Catalunya)
93 565 60 00
Como llegar