Cuadro médico: Plus


Dra. Casanovas Muñoz, M.Isabel

Especialidades del facultativo:

  • Medicina General

Ptge. de la Terra Alta, 4-6, bxs. 08192 Sant Quirze del Vallès(Clinimèdic Assistencial)
93 721 62 62
Como llegar