Quadre Mèdic Assegur

Què cal per accedir als recursos del quadre?


  1. Demanar hora per telèfon (en cas d’urgència, truqui per confirmar que el centre és obert).

  2. Presentar la targeta de mutualista (i la petició del metge si es tracta d’un servei complementari).

  3. Demanar-ne autorització si es tracta d’una exploració complementària (excepte les bàsiques), una tècnica o un tractament especial o una hospitalització no urgent.

La persona protegida pot escollir lliurement el metge, el professional sanitari, l'hospital o el centre sanitari del Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials que li prestarà l'assistència sanitària requerida. Sobre el metge, el professional sanitari, l'hospital o el centre sanitari escollit per la persona protegida, que no mantenen cap tipus de relació de dependència amb la Mútua, recau exclusivament la responsabilitat de prestar correctament l'assistència sanitària de què es tracti en cada cas, respecte a la qual la Mútua actua com a gestora per a la seva realització i el seu pagament, en els termes establerts a l'assegurança.