Quadres mèdics

Consulta de quadres facultatius i de serveis assistencials autoritzats de les assegurances mèdiques de la Mútua


  • Quadre Mèdic Plus: el més extens dels nostres quadres mèdics amb més de 9.000 referències.

  • Quadre Mèdic Ideal: el quadre mèdic especialment seleccionat per tal que vostè i els seus no hagin de renunciar a cap cobertura.

  • Quadre Mèdic Espanya: el quadre mèdic vàlid a tot el territori de l'estat espanyol.

  • Quadre Mèdic Òptim: àmplies cobertures i un quadre mèdic especialment seleccionat.

  • Quadre Mèdic Èxit: cobertures essencials i un quadre mèdic especialment seleccionat.