Quadre mèdic: Assegur


Urgències hospitalàries o ambulatòries a Vic

Urgències Ambulatòries Generals

Clínica Sant Josep
Sant Segimon, 3 08500 Vic
93 886 17 00

Urgències Hosp. Generals

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4 08500 Vic
93 881 65 00
Hospital General de Vic
Francesc Pla el Vigatà, 1 08500 Vic
93 889 11 11