Quadre mèdic: Assegur


Urgències hospitalàries o ambulatòries a Martorell

Urgències Ambulatòries Generals

Centre Mèdic Martorell
Francesc Riera, 9, bxos. 08760 Martorell
93 775 23 00
Esma Centre Mèdic
Av. Camí Fondo, 16, soterrani 08760 Martorell
93 774 07 62

Urgències Ambul. Traumatol. (excl.)

Esma Centre Mèdic
Av. Camí Fondo, 16, soterrani 08760 Martorell
93 774 07 62

Urgències Hosp. Generals

Hospital Sant Joan de Déu
Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3 08760 Martorell
93 774 20 20